Inbound Projectmatig


In sommige gevallen valt uitbesteding te prefereren boven insourcing. Dat is met name het geval als de werkzaamheden een projectmatig- of actiematig karakter hebben. Bijvoorbeeld als er tijdelijk een responsopvang moet zijn, naar aanleiding van een bepaalde media-uiting, zoals een commercial of een mailing. Vaak zijn dat uitingen die in het begin hevige en na enkele dagen gematigde hoeveelheden reacties met zich mee brengen. In een facilitaire callcenteromgeving kan hier door spreiding van medewerkers over verschillende projecten flexibel mee omgesprongen worden.